Valfish to food

Het Valfish to Food project werd mede gesubsidieerd door de Europese Unie en RVO onder de regeling ‘afzetbevorderingsprojecten-voor-visserij-en-aquacultuur-2016’. Het project duurde van 2017 tot en met 2019. De penvoerder Holland Diamond Fish BV had een samenwerkingsverband met de Producenten Organisatie Urk.

Europese Unie Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij

Europese Unie
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij

Door EU wetgeving ( https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/discards_nl ) geldt aanlandingsverplichting van bepaalde ‘ondermaatse’ vis, de zogenaamde discards. De discards mogen niet voor menselijke consumptie in de handel genomen worden. Daarom zien we het als een uitdaging om toegevoegde waarde producten van deze discards rendabel te maken.

Tijdens dit project hebben we o.a. op kleine schaal vissaus geproduceerd. Vanaf 2020 zijn we een vervolg project gestart onder de naam ‘Dutch Fish Sauce’.  

Albert van Urk en Jurie Romkes van PO Urk.

 

Categories: