Valfish to food

Het Valfish to Food project wordt mede gesubsidieerd door de Europese Unie en RVO onder de regeling ‘afzetbevorderingsprojecten-voor-visserij-en-aquacultuur-2016’. Het project duurt van 2017 tot en met 2019. De penvoerder Holland Diamond Fish BV heeft een samenwerkingsverband met de Producenten Organisatie Urk.

Europese Unie Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij

Europese Unie
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij

Door EU wetgeving ( https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/discards_nl ) geldt aanlandingsverplichting van bepaalde ‘ondermaatse’ vis, de zogenaamde discards. De discards mogen niet voor menselijke consumptie in de handel genomen worden. Daarom zien we het als een uitdaging om toegevoegde waarde producten van deze discards rendabel te maken.

In 2017 zijn we gestart met het doen van proeven op kleine schaal. Inmiddels zijn de bouwwerkzaamheden voor de testruimten in 2017 afgerond en zijn we in december 2017 gestart met het in productie nemen van de eerste batch van discards. Eind 2018 verwachten we de eerste resultaten.

Albert van Urk en Jurie Romkes van PO Urk.

Categories: