Afzetbevorderingsproject voor visserij en aquacultuur 2016: Valfish to Food

Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij

Het Valfish to Food project is een door de E.U. gesubsidieerd project in het kader van afzetbevorderingsprojecten voor visserij en acquaculturen. De loopduur was van 2017 t/m 2019. In het project worden visreststromen opgewaardeerd tot waardevolle producten. Hiermee biedt het een mogelijke oplossing voor de toename in aanvoer van zowel visreststromen als discards.

Holland Diamond Fish B.V. heeft met ondersteuning van de producenten organisatie Urk succesvol gewerkt aan het opwaarderen van vis(resten) en discards ‘BMS’ tot een traditionele en duurzame vissaus, zowel in vloeibare als droge vorm. In 2020 wordt er verder gewerkt aan de ontwikkeling van ondersteunend apparatuur om de vissaus op productieschaal te produceren en te vermarkten. Het fermenteren en rijpen van de vissaus duurt meer dan een jaar en daarom verwachten we de vissaus in de loop van 2022 te kunnen vermarkten.

Daarnaast hebben we samen met Dr. Ten BV gewerkt aan nieuwe procedés om eiwitten en vetten uit vis om te zetten in allerlei voedingsproducten. Met de nieuwe lipiden zijn tal van toepassingen mogelijk, zoals in sportvoeding en babyvoeding. Er is tevens een procedé ontwikkeld om de olie door middel van directe extractie uit de visstroom te extraheren en te verpoederen. We proberen de komende tijd aansluiting te vinden bij de markt door te komen tot nieuwe eiwitextracten, enzymatisch omgezette oliën, e-vrije bio emulgatoren, caseïne vervangers en overige food specialties.

Categories: