Afzetbevorderingsproject voor visserij en aquacultuur 2019: Dutch Fish Sauce

Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij

Het Valfish to Food project is een door de E.U. gesubsidieerd project in het kader van afzetbevorderingsprojecten voor visserij en acquaculturen. De loopduur is van 2020 t/m 2022. In het project worden visreststromen opgewaardeerd tot waardevolle producten. Hiermee biedt het een mogelijke oplossing voor de toename in aanvoer van zowel visreststromen als discards.

Holland Diamond Fish B.V. werkt  met ondersteuning van de producenten organisatie Urk  aan het opwaarderen van vis(resten) en discards ‘BMS’ tot een traditionele en duurzame vissaus, zowel in vloeibare als droge vorm. In 2020 wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van ondersteunend apparatuur om de vissaus op productieschaal te kunnen produceren en te vermarkten. Het fermenteren en rijpen van de vissaus duurt meer dan een jaar en daarom verwachten we de vissaus in de loop van 2022 te kunnen vermarkten.

Categories: