Latest news

Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij Het Valfish to Food project is een door de E.U. gesubsidieerd project in het kader van afzetbevorderingsprojecten voor visserij en acquaculturen. De loopduur is van 2020 t/m 2022. In het project worden visreststromen opgewaardeerd tot waardevolle producten. Hiermee biedt het een mogelijke oplossing voor de toename in aanvoer van zowel visreststromen als discards. Holland Diamond Fish B.V. werkt  met ondersteuning van de producenten organisatie Urk  aan het opwaarderen van vis(resten) en discards ‘BMS’ […]
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij Het Valfish to Food project is een door de E.U. gesubsidieerd project in het kader van afzetbevorderingsprojecten voor visserij en acquaculturen. De loopduur was van 2017 t/m 2019. In het project worden visreststromen opgewaardeerd tot waardevolle producten. Hiermee biedt het een mogelijke oplossing voor de toename in aanvoer van zowel visreststromen als discards. Holland Diamond Fish B.V. heeft met ondersteuning van de producenten organisatie Urk succesvol gewerkt aan het opwaarderen van vis(resten) en […]
Het Valfish to Food project werd mede gesubsidieerd door de Europese Unie en RVO onder de regeling ‘afzetbevorderingsprojecten-voor-visserij-en-aquacultuur-2016’. Het project duurde van 2017 tot en met 2019. De penvoerder Holland Diamond Fish BV had een samenwerkingsverband met de Producenten Organisatie Urk. Door EU wetgeving ( https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/discards_nl ) geldt aanlandingsverplichting van bepaalde ‘ondermaatse’ vis, de zogenaamde discards. De discards mogen niet voor menselijke consumptie in de handel genomen worden. Daarom zien we het als een uitdaging om toegevoegde waarde producten van […]